SWH Jubileumtocht

Aan alle wandelvrienden en -vriendinnen.
Update 24-07-2020
Afgelopen week hebben wij als bestuur van Stichting Wandelend Hoek besloten, om onze jubileumtocht van 26 september aanstaande, definitief te annuleren.
De reden van het annuleren is omdat wij heel moeilijk kunnen voldoen aan de door de overheid en de de KWBN gestelde regelgeving omtrent het coronavirus.
De jubileumtocht zal hierom dan ook doorgeschoven worden naar 2025. Het jaar waarin wij 10 jaar bestaan.
Nadere informatie daaromtrent zal ter zijner tijd bekend gemaakt worden.
Als bestuur wensen wij u allen een goede gezondheid toe.

Wij hopen op een later tijdstip weer velen te mogen begroeten op onze wandelingen

Met vriendelijke wandelgroet
Bestuur Stichting Wandelend Hoek
Update 20-03-2020
Update naar aanleiding van het op 19 maart 2020 gepubliceerde bericht over onze jubileumtocht van 25 april aanstaande.
Als bestuur hebben wij besloten om onze jubileumtocht van zaterdag 25 april 2020 te verzetten naar zaterdag 26 september 2020.
Alle voorinschrijvingen en betalingen die reeds binnen zijn worden automatisch meegenomen naar de nieuwe datum.
Wij hopen u op 26 september aanstaande in grote getale te mogen begroeten.
Als bestuur wensen wij u allen een goede gezondheid toe in deze minder makkelijke tijd die we beleven.
Het gaat u goed.
Bestuur Stichting Wandelend Hoek
Bericht 19-03-2020
Nu het coronavirus zoveel beperkingen geeft in de samenleving, zijn wij als bestuur van Stichting Wandelend Hoek met verschillende partijen in overleg om te kijken wat wij met onze jubileumtocht van 25 april a.s. gaan doen.
Zodra wij een beslissingen hebben genomen zullen wij u daar over informeren. Diegene die al hebben voor ingeschreven: Als we naar een datum later in het jaar gaan blijft uw inschrijving geldig voor de nieuwe datum. Wordt de jubileumtocht gecanceld? Dan storten wij het reeds betaalde inschrijfgeld terug.
Ook het organiseren van de avondvierdaagse in mei heeft onze aandacht. Daar zal ook tijdig over gecommuniceerd worden.
Wij wensen in deze minder makkelijke tijd iedereen het allerbeste toe.
Bestuur Stichting Wandelend Hoek

Voor onze jubileumtocht kunt u tot nader bericht niet voorinschrijven. Stuur hiervoor een e-mail naar secretariaat@wandelendhoek.nl om uw inschrijving te realiseren.

Routes:      41 km       33 km       22 km        16 km        7 km         4 km