Avond4daagse

Update betreffende de avondvierdaagse.

Nu de coronamaatregelen afgeschaft zijn kunnen we gelukkig weer op de normale manier de Avondvierdaagse organiseren. Voor informatie zie de flyer, lees ook de extra informatie onder de flyer

Als u vooraf inschrijft zorgen wij dat uw startkaart bij de inschrijftafel gereedligt.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Wandelend Hoek

Belangrijk!! extra informatie:

Vanaf 2019 moeten ook begeleiders, die meewandelen met (hun) kinderen tijdens de Avondvierdaagse, volgens de regels ingeschreven zijn.

Omdat dit jaar onze afdracht aan de kWbn behoorlijk gestegen is zijn wij helaas genoodzaakt om de inschrijfprijzen te verhogen om in de komende jaren de Avondvierdaagse te kunnen blijven organiseren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Dit komt op het volgende neer: begeleiders gaan per avond € 1,00 betalen, bij deelname van 4 avonden zonder medaille betalen zij € 2,50

De inschrijfprijs voor de deelnemers inclusief medaille zal € 4,50 gaan bedragen.

Begeleiders die wel een medaille wensen betalen de normale inschrijfprijs van € 4,50.

Wij hopen velen op onze Avondvierdaagse te ontmoeten, tot ziens op 9 mei