Welkom bij “Stichting Wandelend Hoek”

 Welkom op de website van “Stichting Wandelend Hoek”.

Stichting wandelend Hoek doet mee met RABO clubsupport.

Wij willen ieder die lid is van de RABObank vriendelijk uitnodigen om een stem op onze stichting uit te brengen zodat wij volgend jaar weer voldoende financiële middelen hebben om de Avondvierdaagse en andere  wandeltochten te organiseren.

Bij voorbaat dank

Een aantal weken geleden kondigden wij aan dat er een wandeltocht uitgepijld zal gaan worden. Deze wandeltocht, zonder inschrijving, gaan wij zaterdag 21 november aanstaande voor u uitpijlen. Onder voorbehoud dat er vanuit de overheid geen beperkingen afgekondigd worden, kan er op zaterdag 21 november vanaf 8.00 uur gestart worden. Indien er beperkingen worden afgekondigd waardoor wij niet gaan uitpijlen zullen wij dit kenbaar maken. Hoort u niets over het afgelasten, dan mag u er vanuit gaan dat er gewandeld kan worden. Hou de Facebook pagina en onze website hiervoor in de gaten. De wandeltocht start op het Molenplein in Hoek en zal uitgepijld zijn. Er zullen 2 afstanden uitgepijld worden: 4 km. (blauwe pijlen) en 9 km (oranje pijlen) De wandeltocht blijft uitgepijld tot en met vrijdag 4 december. De routes zijn vanaf volgende week vrijdag ook te downloaden via onze website en facebookpagina. Zo heeft u de route op de telefoon bij. Een uitgeprinte versie meenemen behoort ook tot de mogelijkheden. Wij willen iedereen met klem wijzen op de eigen verantwoording, om de richtlijnen aangaande het COVID-19 virus op te volgen. Voor nu: blijf gezond en let een beetje op elkaar.

Link 4 km (blauw)        Link 9 km (oranje)

Als bestuur van Stichting Wandelend Hoek willen wij iedereen bedanken die zijn of haar stem op ons heeft uitgebracht. Dankzij een bijdrage van € 229,21 kunnen wij u schitterende wandeltochten blijven aanbieden.Rabo ClubSupport. Goed voor de club & geweldig voor de buurt

Rabo-clubsupport.nl

Avondvierdaagse 2020 van 11 t/m 14 mei, is i.v.m. Corona maatregelen afgelast. voor meer informatie klik hier. voor aantal deelnemers in 2019, klik hier

Wij danken alle deelnemers  aan  onze 5e Mauritstocht op zaterdag 15 juni 2019. Voor aantal deelnemers, klik hier

Op zaterdag 13 juni 2020 zal onze 6e Mauritstocht geen doorgang vinden i.v.m overheidsmaatregelen.: klik hier

U bent allen van harte welkom op al onze organisaties.