Welkom bij “Stichting Wandelend Hoek”

 Welkom op de website van “Stichting Wandelend Hoek”.

LET OP! onderstaande tekst is gewijzigd!!

Een aantal weken geleden kondigden wij aan dat er een wandeltocht uitgepijld zal gaan worden. Deze wandeltocht, zonder inschrijving, gaan wij zaterdag 21 november aanstaande voor u uitpijlen. Onder voorbehoud dat er vanuit de overheid geen beperkingen afgekondigd worden, kan er op zaterdag 21 november vanaf 8.00 uur gestart worden. Indien er beperkingen worden afgekondigd waardoor wij niet gaan uitpijlen zullen wij dit kenbaar maken. Hoort u niets over het afgelasten, dan mag u er vanuit gaan dat er gewandeld kan worden. Hou de Facebook pagina en onze website hiervoor in de gaten. De wandeltocht start op het Molenplein in Hoek en zal uitgepijld zijn. Er zullen 2 afstanden uitgepijld worden: 4 km. (blauwe pijlen) en 9 km (oranje pijlen) De wandeltocht blijft uitgepijld tot zaterdag 5 december 14.00 uur.  Omdat er veel gebruik van gemaakt wordt en de reacties overwegend positief zijn, hebben wij als Stichting Wandelend Hoek besloten om de uitgezette wandeling te verlengen tot maandag 28 december 2020.

Omdat de blauwe pijlen (4 km) op bewolkte dagen minder goed zichtbaar zijn zullen de blauwe pijlen zaterdag 5 december vervangen worden door gele pijlen.
Als bestuur wensen wij u nog veel wandelplezier toe.

De routes zijn  ook te downloaden via onze website en facebookpagina. Zo heeft u de route op de telefoon bij. Een uitgeprinte versie meenemen behoort ook tot de mogelijkheden. Wij willen iedereen met klem wijzen op de eigen verantwoording, om de richtlijnen aangaande het COVID-19 virus op te volgen. Voor nu: blijf gezond en let een beetje op elkaar.

Link 4 km (geel)        Link 9 km (oranje)

Als bestuur van Stichting Wandelend Hoek willen wij iedereen bedanken die zijn of haar stem op ons heeft uitgebracht. Dankzij een bijdrage van € 229,21 kunnen wij u schitterende wandeltochten blijven aanbieden.Rabo ClubSupport. Goed voor de club & geweldig voor de buurt

Rabo-clubsupport.nl

Avondvierdaagse 2020 van 11 t/m 14 mei, is i.v.m. Corona maatregelen afgelast. voor meer informatie klik hier. voor aantal deelnemers in 2019, klik hier

Wij danken alle deelnemers  aan  onze 5e Mauritstocht op zaterdag 15 juni 2019. Voor aantal deelnemers, klik hier

Op zaterdag 13 juni 2020 zal onze 6e Mauritstocht geen doorgang vinden i.v.m overheidsmaatregelen.: klik hier

U bent allen van harte welkom op al onze organisaties.